อบรมคอมพิวเตอร์

บริษัท สุขสันต์ กรุ๊ป จำกัด ให้บริการรับจัดฝึกอบรมพนักงาน/นักเรียน/นักศึกษา /บุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ โดยมีการจัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยวิทยากรระดับปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์มืออาชีพ

จัดอบรมคอมพิวเตอร์ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

อบรมคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างหลักสูตรที่จัดอบรม

Windows & Office\r\nGraphic & Web Design

Windows, Microsoft Office ถึง Version ปัจจุบัน

Hardware (Web-based Instruction)

การซ่อมคอมพิวเตอร์, การวางระบบ NoHarddisk, ระบบ Network

Specialized Courses

SPSS, ASP.NET & SQL Server (Web Application) , PHP for E-Commerce Developer, PHP-My SQL for Web Application, Design a workflow with VISIO, การทำเว็บไซต์ด้วยการปฏิบัติจริง, eBay&Paypal, การขายสินค้าออนไลน์

Graphic & Web Design

HTML 5, Adobe, Photoshop, Flash และอื่น ๆ

Programming?

( Application with Visual Basic), Java Programming, C++ Programming, Windows Server\r\n