ประชุมออนไลน์

Suksan Conference คือ โปรแกรมสำหรับจัดการประชุมแบบหลายคนพร้อมกัน สามารถสร้างห้องประชุมส่วนตัว เพื่อเชิญผู้ใช้งานคนอื่นๆ มาเข้าร่วมประชุมพร้อมกันได้สามารถประชุมพร้อมกันแบบเห็นหน้าและพูดคุยโต้ตอบไปมาได้ พิมพ์ข้อความสนทนาได้ แชร์ไฟล์ PDF, PowerPoint หรือ รูปภาพ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้แชร์ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้และสามารถบันทึกวิดีโอระหว่างการประชุมได้ นับว่าเป็นโปรแกรมการติดต่อสื่อสารทางไกลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการใช้งาน ออกแบบและสร้างสรรค์งานการ์ตูนแอนิเมชั่นทั้ง 3D, 2D สามารถสร้างเป็นสื่อการสอน สื่อแนะนำองค์กรได้เป็นอย่างดี

ประชุมออนไลน์

ประโยชน์ของการประชุมออนไลน์

บริการที่ท่านจะได้รับจากเรา

1.การประชุมแต่ละครั้งจะสามารถนำเสนอไฟล์งานต่าง ๆ ได้เช่น PowerPoint, Word, Excel, Picture
2.คุณภาพคมชัด ทั้งภาพและเสียง ทั้งในและต่างประเทศ
3.อุปกรณ์สำหรับการประชุมออนไลน์ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง
4.บันทึกการประชุมในแต่ละครั้งได้
5.ใช้ Bandwidth Internet น้อย

บริการที่ท่านจะได้รับจากเรา

1.ลดค่าใช้จ่ายในการนัดหมาย ประสานงาน จัดประชุม
2.ประหยัดเวลาในการเดินทาง ลดการใช้พลังงาน
ลดความเสี่ยงจากการเดินทาง
3.เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารขององค์กร
4.เพิ่มประสิทธิภาพของงานและผลผลิตทางธุรกิจ
5.เพิ่มการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าจากการลงทุนด้านอินเตอร์เน็ตสามารถ
ใช้ได้ทั่วโลก ที่มีอินเตอร์เน็ต