ถ่ายทอดสดออนไลน์

บริษัท สุขสันต์ กรุ๊ป จำกัด ให้บริการเช่าสัญญาณสำหรับทำวิทยุออนไลน์และถ่ายทอดสดออนไลน์ คุณภาพสูง ราคาย่อมเยา ซึ่งคุณภาพของภาพและเสียงนั้นคมชัด ทั้งในและต่างประเทศ
โดยคุณภาพของเรานั้นดูได้จาก

      เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้นั้นเป็นเซิร์ฟเวอร์แท้ จึงมีความคงทน ความเสถียรสูงมาก
      จุดกระจายสัญญาณนั้นอยู่ที่ ศูนย์ Internet Data Center อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก ซึ่งความเร็วของอินเตอร์เน็ตสูงมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้รองรับผู้ฟังได้เป็นจำนวนมาก
      โปรแกรมการใช้งานติดตั้งง่ายและมีเสถียรภาพ

รายละเอียดของ

Radio Plan

Radio1
Plan

150บาท/เดือน
Buy Now

Radio2
Plan

250บาท/เดือน
Buy Now

Radio3
Plan

650บาท/เดือน
Buy Now

รองรับผู้ฟังมากสุดพร้อมกัน/คน

1000

2000

Unlimited

คุณภาพเสีง

ค่าติดตั้ง

ฟรี

ฟรี

ฟรี

สอนใช้งานโปรแกรม

ฟรี

ฟรี

ฟรี


150บาท/เดือน
Buy Now

250บาท/เดือน
Buy Now

650บาท/เดือน
Buy Now

รายละเอียดของ

Streaming

Package 1

10,000บาท/ครั้ง
Buy Now

Package 2

17,000บาท/ครั้ง
Buy Now

Package 4

35,000บาท/ครั้ง
Buy Now

รองรับผู้ฟังมากสุดพร้อมกัน/คน

125

500

2000

BitRate(Kbps)

350k

350k

350k


10,000บาท/ครั้ง
Buy Now

17,000บาท/ครั้ง
Buy Now

35,000บาท/ครั้ง
Buy Now

ประโยชน์ของการทำวิทยุออนไลน์ และถ่ายทอดสดออนไลน์

ออนไลน์การจัดรายการสดได้ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้สถานีวิทยุของท่านมีกลุ่มผู้ฟังเพิ่มขึ้น

ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้ดาวเทียม

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์, ถ่ายทอดสดงานพิธีต่าง ๆ

ใช้กระจายสัญญาณจากสถานีวิทยุหนึ่งไปยังสถานีวิทยุหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน

รับชม-รับฟังได้ทุกที่ทั่วโลกที่มี Internet

บริการที่แนะนำ