Augmented reality หรือ AR และ Virtual reality หรือ VR

Augmented reality หรือ AR


คือ การรวม สภาพแวดล้อมจริง กับ วัตถุเสมือน เข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน โดยวัตถุเสมือนที่ว่านั้น อาจจะเป็น ภาพ, วิดิโอ, เสียง, ข้อมูลต่างๆที่ประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์, มือถือ, เทปเล็ต, หรืออุปกรณ์สวมใส่ขนาดเล็กต่างๆ และทำให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จำลองนั้นได้
ตัวอย่างของการใช้งาน AR ก็คือ เกมต่อสู้  เกมการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สื่อโฆษณา แผ่นพับ โบชัวร์ การจัดนิทรรศการ งานอีเวนท์ เป็นต้น

Virtual reality หรือ VR


คือ เป็นการจำลองสภาพแว
ดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง นั้นเอง โดยพยายามทำให้เหมือนจริงโดยผ่านการรับรู้ของเราไม่ว่าจะเป็น การมองเห็น เสียง การสัมผัส หรือแม้กระทั้งกลิ่น และทำให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จำลองนั้นได้
ตัวอย่างของการใช้งาน VR ก็คือ การจำลองการขับเครื่องบิน การประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่างๆ

ตัวอย่าง AR VR