การตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์ ปัจจุบันการตลาดออนไลน์เข้ามามีส่วนสำคัญในการทำการตลาดเป็นอย่างมาก ซึ่งนักการตลาดก็ตระหนักถึงความสำคัญและทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดี แต่หลายครั้งก็ยังมีคำถามเกิดขึ้นมากมาย เมื่อต้องสื่อสารและ นำเสนอเพื่อของบจากคนอื่นที่ยังไม่คุ้นเคยกับการตลาดรูปแบบนี้

Promote Website

PPC (Pay Per Click) คือ วิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากท่านจะเสียค่าบริการก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตคลิกลิงค์ หรือแบนนอร์เพื่อเข้าชมเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น แต่ถ้าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพียงแค่ชมลิงค์ หรือแบนเนอร์ของเว็บไซต์ โดยไม่ได้คลิกเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งการกระทำนี้เรียกว่า “impression” ท่านก็ไม่ต้องเสียค่าบริการให้กับการกระทำดังกล่าว

บริการ Pay-Per-click ที่เปิดให้บริการในขณะนี้ มี 3 ราย คือ
1. Google Adwords (Google.com)
2. Yahoo Search Marketing (yahoo.com)
3. Microsoft adCenter (Msn.com,Live.com)

ข้อดีของ PPC (Pay Per Click) คือ
1. สามารถทำให้เว็บไซต์ปรากฏใน Search Engine ได้ภายใน 15 นาที เมื่อเปิดใช้บริการ
2. ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์ของ Search Engine Optimization
3. สามารถกำหนดกลุ่มลูกค้าได้อย่างถูกเป้าหมาย
4. สามารถกำหนดจำนวน Keyword ได้ไม่จำกัด ตามที่เห็นว่าเหมาะสมและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน
5. ถึงแม้ว่า Search Engine จะเปลี่ยนแปลง Ranking Algorithm อันดับของท่านก็จะคงอยู่เสมอ
6. โฆษณาเว็บไซต์ของท่านจะปรากฏทุกหน้าของ Search Engine
7. สามารถประเมินผลทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ถ้าไม่มีผู้คลิกที่โฆษณาของเว็บไซต์ท่าน ก็ไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาให้ Search Engine

ข้อเสียของ PPC (Pay Per Click) คือ
1. ต้องเสียเงินทุกครั้งเมื่อมีผู้คลิกที่โฆษณาของเว็บไซต์ของท่าน
2. ราคาของ Keyword มีการขึ้นลงอยู่เสมอ ตามการแข่งขัน เพราะฉะนั้นต้องมีทักษะการบริหารค่า
โฆษณาค่อนข้างสูง
3. ต้องมีทักษะเรื่องการวางแผนเรื่องการโฆษณาค่อนข้างดี
4. ต้องมีทุนในการทำโฆษณา

แพ็คเกจทั้งหมด

Plan

Silver Plan

3,500บาท/เดือน
Buy Now

best value

Golden Plan

4,000บาทเดือนM
Buy Now

Platinum Plan

4,500บาท/เดือน
Buy Now

เว็บไซต์ที่ให้บริการ
Google.com, Yahoo.com, Msn.com

1 Website

2 Websites

3 Websites

งบประมาณค่าโฆษณา ต่อเดือน

ลูกค้าเป็นผู้กำหนดเอง

ลูกค้าเป็นผู้กำหนดเอง

ลูกค้าเป็นผู้กำหนดเอง

จำนวน Keyword

Unlimited

Unlimited

Unlimited

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Keyword ที่ต้องการใช้

ให้คำปรึกษาและวางแผนทางการตลาดออนไลน์

รายงานผลการคลิกเว็บไซต์และจำนวนเงินที่ใช้ในการโฆษณาในแต่ละเดือน

เสนอชื่อเว็บไซต์เข้าสู่ Directory ในประเทศ


3,500บาท/เดือน
Buy Now

4,000บาท/เดือน
Buy Now

4,500บาท/เดือน Regularly $18.99
Buy Now

การโฆษณาผ่าน Facebook

1.Facebook Ads
การทำงานของ Facebook Ads คือ การแสดงโฆษณาชนิดป้ายรูปภาพ ( Banner ) ไปยังผู้ใช้งาน Facebook ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ซึ่ง Facebook Ads จะแสดงให้เห็นอยู่ทางขวาของหน้าจอ Facebook ของทุกคนตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้
รายละเอียดการบริการ
1. บริการสร้างโฆษณาใน Facebook Ads ได้อย่างไม่จำกัด
2. บริการสร้างป้ายโฆษณา ( Banner ) ตามจำนวน Ads ที่โฆษณา
3. ลูกค้าสามารถกำหนดงบประมาณได้เอง
4. ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบ Facebook Ads เพื่อดูรายละเอียดต่าง ๆได้
5. มีการรายงานผลการโฆษณา ทุกสัปดาห์
อัตราค่าบริการ
1. ค่าบริการรายเดือน 2,500.-บาท/เดือน ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าโฆษณา )
เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการบริการระหว่างเดือน ทางสุขสันต์โฮส.คอม จะคิดค่าบริการเต็มเดือน
2. ค่าบริการและค่าโฆษณาเป็นการชำระล่วงหน้า

2. Facebook Fan Page
การทำงานของ Facebook Fan Page คือ การสร้างหน้า Fan Page แล้วโปรโมทตามช่องทางต่าง ๆ
รายละเอียดการบริการ
1. สร้างหน้า Fan Page
2. อัพเดทข่าวสาร ข้อมูล ต่าง ๆ
3. หา Fan , Friend เพิ่มพร้อมโปรโมทหน้า Facebook ผ่านช่องทางต่าง ๆ
4. ติดตั้ง Social Plugins ในเว็บไซต์ เช่น Like Box
5. ติดตั้ง Fan Box ในเว็บไซต์ธุรกิของลูกค้า
6. ติดตั้งกล่อง Recommendation บนเว็บไซต์หลัก
7. แจ้ง Event ให้กลุ่มสมาชิกทราบทุกเดือน
8. สร้าง Icon like ในเว็บไซต์หลัก
9. แนะนำ แคมเปญการตลาดที่ทำให้ลูกค้า Engagement กับธุรกิจท่านมากขึ้น
10. ลูกค้าสามารถกำหนดงบประมาณได้เอง
11. มีการรายงานผลสถิติต่าง ๆ ทุกสัปดาห์
อัตราค่าบริการ
1. ค่าบริการรายเดือน 2,500.-บาท/เดือน ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าโฆษณา )
เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการบริการระหว่างเดือน ทางสุขสันต์โฮส.คอม จะคิดค่าบริการเต็มเดือน
2. ค่าบริการและค่าโฆษณาเป็นการชำระล่วงหน้า

เหตุผลที่ธุรกิจควรทำการตลาดออนไลน์

สามารถวัดผลได้

เมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆ ลองนึกดูว่าสื่อรูปแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็น ทีวี สื่อสิ่งพิมพ์ การจะวัดผลนั้นมันไม่ได้ง่ายเลย แต่กับโลกออนไลน์ เรามีวิธีการวัดผลในรูปแบบต่างๆ มากมาย ทั้ง Impression, Click รวมถึง ROI

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

การตลาดออนไลน์สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ไม่ได้เป็นการหว่านเงินโฆษณาลงไปแบบเปล่าประโยชน์

สื่อออนไลน์คือสื่อที่สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน

อาทิเช่น แบนเนอร์ที่สามารถโต้ตอบสื่อสารกันได้กับผู้ใช้, วีดีโอคลิปบน Youtube ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะมีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหนในการสร้างคอนเทนต์ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้

ข้อมูลออนไลน์ที่มีอยู่นั้น มีประโยชน์อย่างมากกับนักการตลาด

ลองนึกดูว่าการทำการตลาดในรูปแบบออฟไลน์นั้น จะเข้าใจและผู้พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การทำ Survey หรือแบบสอบถามก็ใช่ว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเสมอไป แต่สำหรับโลกออนไลน์ เราสามารถรู้ประวัติการใช้งานของผู้ใช้บนโลกออนไลน์ว่าซื้ออะไร เป็นคนลักษณะใด ชื่นชอบสิ่งใดได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากในการวางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาดโดยตรง

เพิ่มยอดขาย

สำหรับธุรกิจที่มีเป้าหมายคือต้องการให้คนซื้อสินค้าได้นั้น อาทิเช่น ธุรกิจประเภทจองโรงแรม ท่องเที่ยวต่างๆการทำตลาดหรือโฆษณาออนไลน์สามารถเข้าไปมีส่วนเพิ่มโอกาสให้เกิดการซื้อได้ในช่วงของ Purchase Funnel จริงๆ

บริการที่แนะนำ