พัฒนาโปรแกรม

บริษัท สุขสันต์ กรุ๊ป จำกัด ให้บริการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมของ เรามีทีมงานที่สามารออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

เรามีทีมงานที่พร้อมพัฒนาโปรแกรมให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

เราระลึกเสมอว่าการเขียนโปรแกรมที่ดี ต้องสามารถตอบสนองการทำงานของธุรกิจของท่าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างโปรแกรม

โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์เน็ต

คือ โปรแกรมสำหรับจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยสามารถจัดการ Bandwidth ของเน็ตที่ใช้ได้ ที่พิเศษคือ สามารถรวมสายเน็ตได้ และแยกเน็ต แยกเกมได้

โปรแกรม MRP

คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและวางแผนความต้องการวัตถุดิบต่างๆ ในองค์กร โดยมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุมแผนการสั่งซื้อ การส่งมอบสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

โปรแกรมสต็อกสินค้า

คือ โปรแกรมสำหรับบริหารสินค้าคงคลัง มีทั้งแบบ Online และ Offline รองรับการใช้งาน PC, Tablet

โปรแกรม ERP (Web-based Instruction)

คือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร

โปรแกรม CRM

คือ โปรแกรมบริหารงานลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย ให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data Management Software)

ปรแกรมสำหรับการสร้าง จัดการ และรวบรวมข้อมูล จากไฟล์ต่างๆ โดยมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการสร้างระบบสารสนเทศต่างๆ ได้ เพื่อให้ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแฟ้มข้อมูล

บริการที่แนะนำ